Voor écht lekker slapen 45 nachten proefslapen Gratis bezorgd tot op de slaapkamer
Royal Health Foam matrassen
Bel ons: 070-3387010
Royal Health Foam
Voor écht lekker slapen
Matrassen in 4 hardheden
45 nachten proefslapen
Leverancier ziekenhuizen
Gratis thuis bezorgd
Bel voor persoonlijk advies:
 070 - 338 70 10
Royal Healh Foam bestaat 25 jaar. Nu 250 korting per matras
Nu €250 Korting per matras
Royal Healh Foam matrassen - Beste van categorie Trust Pilot

Royal Health Foam ondersteunt

Onderstaande stichtingen ondersteunen wij niet uit marketingoogpunt maar omdat wij graag een kleine bijdrage leveren aan mensen, dieren en de natuur die dit hard nodig hebben. Omdat deze stichtingen kleine organisaties zijn, zijn de lijnen kort en komen de spullen, of het geld, goed terecht.

Stichting Tsjerkind

RHF ondersteunt Stichting Tsjerkind

Stichting Tsjerkind is een initiatief van dhr. Sprong en dhr. Plandsoen. De stichting zet zich in voor de (ouders van) kinderen die wonen in de (buurt van) radioactief besmette gebieden van Tsjernobyl. De stichting brengt zelf de goederen naar de plaats van bestemming zodat de hulpverleners een zo hoog mogelijk rendement hebben.

Wij zijn blij dat wij een bijdrage kunnen leveren door onze producten eens per half jaar aan deze stichting te kunnen geven.

Ga naar de website van Stichting Tsjerkind

RHF steunt stichting Tsjerkind

Stichting Melief

RHF ondersteunt Stichting Melief

De stichting heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden.Zo kunnen ze bij Stichting Melief rustig oud worden. Dieren die niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch verzekerd van een onbekommerd leven.

Er loopt inmiddels, naast een groot aantal, ook een grote verscheidenheid aan dieren rond in de opvang. Honden, katten, konijnen, kippen, daarvan apart een groep hanen, fazanten, eenden, ganzen, zwanen, geiten, schapen, hangbuikzwijnen en varkens, pony's, een hert, volièrevogels en duiven. Allemaal met een eigen verhaal dat meestal niet zo leuk is. Vaak komen ze helemaal bij, maar het komt ook regelmatig voor dat ze in hun ‘vorige leven’ een achterstand opgelopen hebben die ze niet meer in kunnen halen. Zo kunnen inteelt en verwloosde ziektes een hoop schade aanrichten. Maar met persoonlijke aandacht en de noodzakelijke medische verzorging kom je vaak al een heel eind om het welzijn van het dier weer op peil te brengen.

Royal Health Foam steunt stichting Melief

De organisatie van de stichting en de dagelijkse gang van zaken in de opvang wordt nog steeds gedragen door dezelfde twee personen: Lothar Vermeulen en Marc Winters. Lothar heeft de leiding in de opvang en doet dit (meer dan) fulltime. Marc springt wanneer nodig bij in de opvang en doet de administratie en organisatie op de achtergrond. Hiernaast had hij nog tot oktober 2010 een fulltime baan buiten de deur om voor hun eigen brood op de plank te zorgen.

Wilt u stichting Melief ook steunen?

Wilt u Stichting Melief steunen zodat nog meer dieren gered kunnen worden? Zoals u begrijpt kost het oplappen en verzorgen van de dieren veel geld, hetgeen volledig door middel van donaties en giften gefinancierd wordt. Het zou fijn zijn als u Stichting Melief zou willen steunen zodat ze haar werk kan voortzetten en waar mogelijk uitbreiden!

Ga naar de website van Stichting Melief